به خدا می رم کم کم. اینقدر نگران نباشید، یه چیزی گزارش بدم. برم. این شعر رو نوشتم روی آینه م:

روزی که آفرید تو را صورت آفرین
بر آفرینش تو به خود گفت آفرین

هرگز نیافرید چنین صورت آفرین
بر صورت آفرین چنین صورت، آفرین

1 comments:

یاسمن said...

بر صورت آفرین چنین صورت، آفرین