دو تا دیگه از اهداف والا رو هم بگم، برم. یکیش اینه که یه کتاب فروشی داشته باشم. که خب کتاب فروشیِ هر روز یه شکلیه. یه روز روشن و بزرگ. یه روز کم نور و کوچک. کتاب فروشیِ ایرانه حتما.
دومیش هم اینه که یه مزرعه داشته باشم. مزرعه احتمالا در ایران نیست. فکر کنم کانادا باشه. شایدم ایرلند. حالا هنوز معلوم نیست خیلی. بعدا می‌گم.
و خب این دو تا یکم به هم نمی‌آن. برای همین فکر کنم یکیشون را مجبور بشم آخرش (؟) انتخاب کنم.
همین دیگه.
باقی بقایت.
پی نوشت: به این دو تا که فکر می‌کنم، اصلا "ننگت باد"م نمی‌آد. هر دو تاشون رو به شدت دوست دارم. حالا کدوم پیروز بشن رو، خدا داند.

0 comments: