راستش قبل از اینکه یک سال بشه که من برم سرِ کار، یک سال شده که از این روز می‌گذره. بعد الان که فکرش رو می‌کنم می‌بینم این بزرگ‌ترین اشتباهِ زندگی‌م بود و نباید که... بعد اصلا اینکه بلایی سرم نیومد و سالم موندم بعدش، شاید بیشتر روحی، رو مدیون کارم، یا آقای برادر که اگه بذاره و بذارم می‌شه بهترین دوستم.

0 comments: