اگه روی عکس‌های شهر، آهنگ دیگری گوش بدم، خاکستری‌ها هم می‌رقصن.
موسیقی تنها کاری بود که بشر، انجام داد.
و داد.
(به نظرم.)
+

0 comments: