(فیس بوکی که در دسترس نمی‌باشه، تا که بیاد)
واقعیت اینه که قصه‌ایی وجود نداره،
داستانی نیست.
هر چیزی که دل‌م می‌خواد باشه رو، ذهن بی‌کارم می‌سازه. ذهن قصه‌سازی که سال‌هاست داره داستان می‌خوونه، و دلش می‌خواد، به زور هم که شده برای خودش قصه بسازه.
خبری نیست. زور من هم به قصه‌ی خالی نمی‌رسه. واقعیت خیلی قوی و زورمنده. و تنهایی پرزورترین موجود دنیا.
پن: دارم برای خودم تنهایی، خلوت، انزوا و درون‌گرایی رو تعریف می‌کنم. بدترین‌ش همون تنهاییه. بهترین‌ش خلوت.

0 comments: