یگانه

حالم خوبه خیلی خوب. اونقدر که دلم می‌خواد دست آدمی رو بگیرم و باهاش عمو زنجیر باف بازی کنم. روی این زمین‌های یخ زده. فقط بدیش اینه که کسی نیست که بهش بگم حالم خوبه. خیلی خوب.
شدم عین یه آدم الکی خوش که یه خبر خوب داره اما کسی رو نداره که این خبر رو بهش بده