خیلی شخصی

خیلی بده. افتضاح. می توونم عین این نوشته ها را کپی کنم. بذرام اینجا برای این ماه سال جدید. و این همون مرگه دیگه. نه؟ قسمت بد قضیه اینه که تلاشم رو کردم و باز همون. فقط دیگه دلتنگ آسمون نیستم. یعنی اصلا دیگه آسمونی وجود نداره. قبلا دلم می خواست کاری کنم که عوض بشه چیزی. حالا بد جوری تسلیم شدم.

0 comments: