توضیح و تصحیح و پوزش و غیره

در کمال شرمندگی باید اعلام کنم که آنچه در این پست نوشته م درباره‌ی حذف اینترنت در کتابخانه‌ی ملی، اشتباه بوده و تنها جای کامپیوترها تغییر کرده. شرمنده.

0 comments: