امروز بعد از بیست ماه و شانزده روز، دوباره رفتم سر کار
پی نوشت بی ربط: حال ما خوب است، تو هم هر غلطی می خوای بکن

2 comments:

یاسمن said...

تبریک می گم دوستم
پس شیرینی افتادیم دیگه؟!!!ا

ماكان said...

تبريك خانوم!