فیلسوفانه ش می شه: شاید اگه یه هر آدم جدیدی به شکل درمانی برای نبودن تو نگاه نکنم، کسی جای تو رو بگیره.
عاشقانه ش می شه: دلم برات تنگ شده، خیلی... .
افزودنی: شهریور و مهر و پاییز بهانه یی ست برای دلتنگی همه ی سال... .

2 comments:

مريم بانو said...

هميشه ممكنه دل آدم تنگ باشه

nazli said...

اين همه وقت اشتباه يادمون دادن يعني؟ برم يقه شونو بچسبم؟