Be sure your sin will find you out, Numbers 32:23برخی آدم‌ها، کاملا منطقی زندگی می‌کنند. این آدمها اغلب زندگی آرام و بی دغدغه و البته بدون هیجانی دارند. از نظر این آدم‌ها همه چیز طیق منطق پیش می‌رود و تصادفی وجود ندارد. این آدم‌ها به دنبال نشانه نمی‌گردند. این آدم‌ها اعتقادی به سرنوشت و تقدیر ندارند.
در مقابل این دسته، دسته‌ی دیگر به دنبال تقدیر هستند و سرنوشت و نشانه. زندگی این آدم‌ها پر از هیجان است. پر از تصادف و اتفاق‌های پیش بینی نشده و اغلب نا آرام. تلاش‌های این آدم‌ها تنها به خود آنها بستگی ندارد، بلکه زمین و آسمان هم باید همراه باشند تا اینها به آنچه می‌خواهند برسند.
در داستان‌ها، آدم‌های دست اول اغلب با رخدادی به دسته‌ی دوم می‌پیوندند و زندگی یکنواختشان تغییر می‌کند. (هرچند در زندگی واقعی این اتفاق کمتر رخ می‌دهد.) که اگر چنین نبود داستانی برای تعریف کردن نبود.
عدد بیست و سه، به دنبال گفتن همین حرف است. مردی با زندگی معمولی، طی حادثه‌یی از دایره زندگی روزمره خارج می‌شود و یک عدد را دنبال می‌کند. و شاید عدد او را. 23. همانطور که در فیلم اشاره می‌شود. عدد شیطان. 2 تقسیم بر 3 برابر است با 0.666.
پیدا کردن این عدد، و یا هر عدد دیگری در زندگی کار ساده‌یی است. کافی است عددی را انتخاب کنید و در زندگی خود دنبال نشانه‌هایی از این عدد باشید، به راحتی پیدا می‌شود... .
اینکه آدم چگونه به زندگی نگاه کند، کاملا در اختیار خودش است. هر کسی قرار است تاثیری در زندگی ما بگذارد، ولی در نهایت خود ما مسئولیم.
عدد 23، فیلم خوبی نیست. ولی اگر جیم کری را دوست دارید... .

0 comments: