محرمانه‌ترین لحظات، زمانی‌ست که حتی پنهان از خودم، دست‌هایم را بو می‌کنم.

0 comments: