جمعه، 4/ آبان/ 1386

باور کن ال‌آن تنها جایی که هوای تو را کرده، همین... همین پشت لاله‌ی گوشم است. نه که دلش نجوایی بخواهد به هوای قلقلکی، که تمنایش نوازشی‌ست به نه‌فراموشی.

0 comments: