اوایل بهار، علاوه بر اینکه هنگام تصمیم‌های بزرگِ برای من، فصل فال حافظ خریدن هم هست.
سایر اوقات سال، من کاری به کار پیر و بچه بودن فروشنده ندارم و سنگدلانه جلو رو نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم، بالاخره این فرهنگ هر جور شده باید حذف بشه. ولی این موقع‌ها، هر فال فروشی می‌توونه روی خرید من حساب کنه،‌ بی هیچ نیتی. شاید فقط به نیت بهار.

0 comments: