گاهی آدم فکر می‌کنه خونه‌ش کوچیکه، فکر می‌کنه بهتره دیوارها رو خراب کنه. می‌زنه خراب می‌کنه. گاهی آدم یادش می‌ره که جای دیوارهای خراب شده باید دیوار جدید بسازه،‌ حالا دورتر،‌ خونه‌ی بزرگتر. آدم که توی بیابون و جزیره و این‌ها زندگی نمی‌کنه. آدم آدمِ به هر حال. و تازه اصلا اجتماعی نیست. حتما دیوار می‌خواد.

0 comments: