دلم برای صدای خودم، که اون موقع‌ها از زبون تو می‌خووند،

آه ای نسیم سخن‌هایت، نبض هر لحظه‌ی زندگانی
تنگ شده.

0 comments: