یه روزگاری بود، یاهو مسنجر رو ران می‌کردیم و به قول خودمون invis فضولی می‌کردیم. بعد یهو یکی بهت PM می‌داد که سلام.
تو هم یهو یادت می‌رفت که
invis هستی و جواب می‌دادی و ... .
حالا تو این دوره زمونه‌ی نو، یعنی نسخه‌ی
beta‌ی 9.0.0.922، invis باشی و جواب بدی، بهت می‌گه که حواست باشه آقا جان... شما invis هستی و غیره.

0 comments: