دوست داشتم جای این آدما بودم، +، نه برای اینکه توی صف آی فن بشینم، فقط برای اینکه یه دلخوشی‌های اینجوری، دلم رو خوش کنه و هی فکر نکنم اینم تموم می‌شه زود. د

0 comments: