حالم خوب نیست، از چشم‌هام آب می‌آد، از بینی‌م هم. هر کدوم با طعم خودشون

0 comments: