520

من الان قدرت این رو دارم که دلِ کسی رو بشکنم. آماده‌یی؟ آماده نباشی هم مهم نیست. من کارِ خودم رو می‌کنم

0 comments: