یکی از مراحل پیشرفته عرفان، اینه که قبول کنی همه‌ی آدم‌ها خط کش دارن، حالا شاید هم ترازو و آدم بی ترازو نداریم. خلاص

0 comments: