مهندس چرا بنزین تموم شد؟

دخترِ بابالنگ دراز داشت ایمیل‌هاشو چک می‌کرد و من دیدم. یه سری عکس لباس عروسِ شیلان پیلانی بود. بعد از اونجایی که یه دونه عروسی پیش رو داریم گفتم برام بفرسته، اون هم یه دونه ایمیل به جاش فروارد کرده که درباره‌ی وازکتومی مردان است.

0 comments: