نمی‌دونم این آگاهی که می‌دونم قلب کل زندگی رو پخش می‌کنه توی تن، باعث می‌شه من اینهمه ریتم‌ش رو دوست داشته باشم، یا واقعا ریتمش اینهمه آرومِ و آروم می‌کنه. حتی وقتی که تندِ تندِ تند می‌زنه. اونقدر که فکر می‌کنی، الان می‌میره.

0 comments: