آدمی که من هستم

جمعه‌ها که من هی وقت دارم و حتی اگه وقت هم نداشته باشم همین جوری دور خودم می‌چرخم و بیشتر دور خواجه‌ی اینترنت، هی اینهمه چراغ خاموش که می‌بینم، فکر می‌کنم خوش به حال مردم چقدر کار دارن برای جمعه‌هاشون و چقدر سرشون گرمِ ها . و البته کمتر کسی این روز که من وقت دارم، سرِ فرصت بشینم بخوونم‌ش چیزی می‌نویسه و بعدددددددددددددددددددد، شنبه صبح که می‌شه و کلی از آدم‌ها درباره‌ی جمعه و غروب‌ش و دلتنگی‌ش و اینها می‌نویسن، چندلر وار (مانند چندلر) می‌خندم.

0 comments: