فکرشو بکن، روزی، کسی باشه توی دنیا، که از صبح که بیدار می‌شه، یادش که بیفته منو می‌شناسه، یه دونه لبخند بزنه به خوشی.