درست همین الان که آخرهای جمعه‌ست و من دیگه اتاقم رو جمع و جور کردم و نقشه کشیدم که از فردا روزی فلان قدر ساعت این کار و بهمان ساعت اون کار رو می‌کنم، آقای برادر از در، در می‌آد که چقدر جا داری رو هاردت؟ من دارم اینهمه. می‌گه اینا lostن. بریز که می‌خواد ببره اشک. و من از دست رفته‌م خودم by default.

0 comments: