من الان یه دونه آهنگ دارم که می‌توونم بذارمش یواشکی لای یه کالکشنی گوش کنی‌ش. بعد بپرسم که چطور بود. بعد تو هم که نمی‌دونی این یه دامِ، می‌گی نظرت رو، بعد من آروم می‌فهمم تو چقدر منی. و من چقدر می‌توونم بهت بگم دوستم. حیف اسم خواننده‌ش هنوز کشف نشده. یه دونه آهنگِ توی سلکشنِ شادِ تِمپِ برادر جان.

0 comments: