بعله دیگه. همه چیزِ این دنیا زوریِ. وقتی حتی یِ نقطه دی هم نیستی، الکی هی دو نقطه‌یی‌ش رو می‌فرستی که من شادم مثلا.

0 comments: