هی دارم دنبال واژه‌های گوناگون می‌گردم برای اینکه بگم چرا. که خب همش بیخودن. و بعد تجربه هم ثابت کرده کین کارِ نیستم من. ولی حالا همین جوری. ادب وبلاگی. یا هر چیز دیگری. من مدتی می‌رم.
فعلا.