فکر می‌کنم معمولا آدم‌ها با عطرهایی که استفاده می‌کنن، توی ذهن دیگران می‌مونن.
هر آدمی توی ذهن من با عطری که خودم موقع بودن‌ش می‌زدم، ماندگار می‌شه.
وقتِ عطرِ نوست.

0 comments: