آدم‌های من هیچ وقت یا من همیشه رو نمی‌فهمم. آدم‌هایی که خودشون رو می‌ذارن توی رودروایسی با خودشون.

0 comments: