تیترها- یکم

از این به بعد، در اینجا مطالبی می‌نویسم با عنوان تیترها. من و روزنامه سال‌هاست که با هم قهریم و دلیل‌ش هم پرهیز از زورخوانی‌ست به هر روی. ولی گاهی تیترهایی چه فراخ می‌بینم که روح‌م تازه می‌شه.
همشهری- دوشنبه- دوازده اسفند-صفحه ششم
بینش دیجیتالی

0 comments: