زندگی ایشون (+) رو، بر فراز تپه‌یی از کاج و سنگ بخوونین، از همون بدو تولدشون رو در نظر بگیرین، می‌توونین درست یادِ من بیفتین، از لحاظ برعکس‌ش.

0 comments: