توی دنیای واقعی، فکر کرده بودم فلانی، بنا به ایکس و ایگرگ، دیگه دوست نداره با من معاشرت کنه، گفته بودم به درک.
شب خواب فلانی رو دیدم که با من معاشرت می‌کرد، و توی خواب فهمیده بودم اشتباه می‌کنم و خوشحال شده بودم.
صبح بیدار شدم و فهمیدم خواب بوده و فهمیدم، ای من قربان اون به درک‌ت بروم دختر جان‌م. (جمله‌ی آخر رشتی‌ست.)

0 comments: