لابد آدم اگر نویسنده باشه، اگر نویسنده‌ی خوبی باشه، می‌توونه بنویسه وقتی حال‌ش، لیمو شیرینی-موتوریِ، یعنی چی و حال‌ش چه طوریِ. حتی اگر خیلی نوشته باشه، می‌توونه بنویسه از حالِ دشتی‌ش. مثلا امروز دشتی‌م یعنی چه. که مدام نگه خوب‌م، بدم، خوشحال‌م، خوشحال نیستم، عصبانی‌م حتی، بگه دشتی‌م، بگه لیموشیرینی-موتوری‌م.
من امروز لیموشیرینی-موتوری‌م. و این حالی‌ست که در روزهای مرخصی‌-غیبت به آدم دست می‌دهد. به من دست می‌دهد.

0 comments: