بین این سی و دو تا، ل و م رو دوست دارم و خ و غ رو نه. ف، ف یک جوریِ. فکر کنم بسکت بازی می‌کنه، بقیه فعلن کاره‌یی نیستن.

0 comments: