می‌خوام ببینم، اونقدر آدم شدی که دو نفر آدم رو خوشبخت کنی، بعد خودت وایسی، نگاه‌شون کنی و کَکِ‌ت هم نگزه که خودت نشدی؟

2 comments:

نسیم said...

هیه این‌جا رو:*

چندگانه said...

هر چی تلاش می‌کنم باز یه نشونی از قبلی داره نامرد :ي
مچکرم :×