هوووم، فیلم آی (آقای) کارگردان در جشنواره‌ی فیلم‌های کوتاه پذیرفته شد. ظاهرا خیلی مهم که یکی یه فیلم بسازه و همون اولین فیلمش بره جشنواره.
کلی براش خوشحالم. نمردیم و دیدیم یکی هم سن و سال خودمون به آرزوش رسید و امیدوار و شاد و شنگول داره ادامه می‌ده.
راستی امیدواریم نمیریم و خودمون رو روی این پرده‌ی گنده هم ببینیم. (وقتی فیلم رو دیدم به این نتیجه رسیدم که حالا جدای از سختی کار، امکان نداره بازیگر بشم. آآآی بد بازی می‌کنم....)

0 comments: