آخه من هزار و یکسال منتظر بودم، بی انکه نتیجه‌ایی داشته باشه. فقط الکی منتظر بودم، حالا تو چرا انتظار صبوری داری ازم؟ آرامش رو یه جایی جا گذاشتم که دیگه دنبالشم نمی‌شه گشت. بیخیال
پی نوشت: اینجا تا نمی‌دونم کی همین طوری می‌مونه. همین طور ناله نامه.

0 comments: