زن که نباشی، شب که بشه، خوابت که نبره، دلت که تنهایی بخواد، بیشتر از
اتاقت جا داری برای قدم زدن

3 comments:

محمّد رضا said...

دلت كه بزرگ باشه، زن بودن و نبودن، نمي تونه مانع پروازت بشه. و وقتي پريدي، اتاقت كه هيچ، همه عالم هم برات كوچيك ميشه

ماندانا said...

گاهی هستند آدم‌هایی که دلشون خیلی بزرگ نیست. اندازه‌ی زمین و دلشون می‌خواد که روی زمین راه برن و زمینی باشن. دلشون می‌خواد که خاک رو لمس کن زیر پاهاشون و ...

ala said...

حرف دلم بود.