فاحشه قاعده کار رو فراموش کرد و عاشق شد.

3 comments:

ghazal said...

غزل پنجشنبه 25/8/1385 - 21:5
یاد این شعر شاملو افتادم :سلاخی زار می گريست /به قناری کوچکی /دل باخته بود./با اين همه زياد شنيده ام روسپی ها عاشق شوند به نظر عشق شان بايد عشق ناب خوبی باشه.

چندگانه said...

همه باید عاشق بشن. عشق همه شیرین و ناب. ولی هر چیزی بهایی داره. و این عاشقی بد گرونه

jeyran said...

gha-eda ro ma misazim ... chizi nis ke nashe azash sarpichi kard ... !