می دونی قسمت ناگوار قضیه اینه که من آدمم با تمام ویژگیها و خوبی ها و بدیها و لوس بازیها و مسخره بازیهای یک آدم. و بدتر از اون اینه که تا حالا کسی رو ندیدم که این رو فهمیده باشه.