اول فکر کردم که بی سر و صدا و اشک و آه، بزنم پاکش کنم، راااااحت. می دونم خیییلی ناراحت می شین. ولی خب دیگه. : دی ولی بعد گفتم بذار درباره بابل و دی پارتد،
volver

و گفتگو در کاتدرال بنویسم، بعد پاکش کنم رااااحتتر. بعد فکر کردم شاید بد نباشه مثل اتاقم دکورش عوض کنم که یکم تنوع باشه، البته شما الان نمی بینین این تنوع رو جز اینکه خراب شده. ولی کم کم درست می شه. راستی اگه شما هم مثل من بی سواتین دور از جونتون یه سر به این لینک بزنین. بعدش شاید بفهمین که چرا این بابل، بابل شده