شدم مثل یه فیل، که پاشو گذاشته روی قلبش. خوبیش اینه که قلب دیگه شیشه ایی نیست که بشکنه. نمی دونم جنسش چی شده. ولی مثل یه توپ شده که با مایع پر شده. هر جور که بخوای شکل می گیره. الان شده مثل یه ستاره دریایی.
اگه چیزی به اسم شخصیت یا غرور یا شان و یا روح آدم نبود. دیگه لازم نبود بذاری زیر پات و لهش کنی. می تونستی بکنیش تاج سرت و راحت.

1 comments:

هديه said...

حكومت خودش بلده چيكار كنه كه قلب مردم ژله اي بشه