هوا عالیست

آسمان آبیه آبیه

برگها سبزتر از سبز

حال من خوب است

تنها جای دست من و گردن تو خالیست،

جای ... .

پی نوشت: حتما شنیده اید. اگر نه یکبار این صفحه را باز کنید.

0 comments: