مدت هاست قبله‌ي حاجتم را گم کرده‌ام. می‌شود، شما، برایم دعا کنید؟؟؟

1 comments:

Amir said...

مگه پیداش کرده بودی؟ خوشا به سعادت.شاد باشی، امیر