بسکتبال ایران، المپیک چین

خانوم ها ، آقایون تبریک. بابا گل کاشتن. بعد از شصت سال. خوشحالم. هووووراااا

0 comments: