از آدمهایی که می توونن رها کنن خوشم میاد. سرنوشتهایی که توش آدمه یه زمانی پزشکی رو، رها کرده و بعد شده نقاش و شاعر و موسیقی دان و اینها برام خیلی جذابن. و این آدمها قابل تقدیر. امیدوارم روزی خودم هم بتوونم رها کنم. برسم به اوجی و بعد رها کنم و بشم عکاس... بعد برسم به اوج و... شاید دیگه وقت نباشه، ولی اگر بود می شم نویسنده و بعد... .

0 comments: