انقذه دلم می خواست مثل این خانوم همکارمون بودم، و یه به من چه گنده به همه می گفتم. کل بدو بدوی شرکت رو به هیچ می گیره. نمی دونم اینهمه گوش به حرف دادن و دل دادن ماله اینه که هنوز دوره سه ماه تموم نشده، یا اینکه می خوام تا تهش اینجوری باشم. شاید منم دو سال سابقه کار داشته باشم، می توونم غر غر کنم که این چه شرکتیه...واه واه... یا اینکه نه مثل حالا قبول کنم که ایرانه و نرم افزار و اینها... .یعنیا... اصلنا...واه؛ واه. خدا آدمو بد اخلاق نکنه.............................. .

0 comments: