دختره دیوانه! تو که آدم این کارها نیستی، پس چرا می کنی؟ اینهمه هی سرک می کشی توی دنیای این و اون که چی بشه؟ که بفهمی چه خبره مثلا؟ بعد اونوقت که چی بشه؟ تو که این کاره نیستی آخه آبجی... تو همون یادت باشه که به برادره بسپری اگه امشب برف اومد منو بیدار می کنی لطفا

0 comments: